Een kleuter is niet schoolplichtig en u bent niet verplicht een medisch attest af te leveren. Wel vragen we, wanneer een kleuter meer dan 1 dag afwezig is, de school telefonisch te verwittigen. Voor kleuters die een laatste kleuterklas overzitten is het belangrijk dat ze voor 1 dag afwezigheid een briefje van de ouders meebrengen. Dit is zo omdat deze kinderen schoolplichtig zijn. Een briefje van de ouders mag 4 keer per jaar meegegeven worden.