Agenda

agenda

De agenda is het communicatiemiddel bij uitstek tussen thuis en school. We vragen onze ouders dan ook deze regelmatig in te kijken en berichten voor de leerkrachten hierin te noteren. Ieder schooljaar zetten de kinderen een stap verder om hun agenda doeltreffend te gebruiken.

Ook beogen we het ‘zelfstandig, planmatig’ leren. Als ‘rode draad’ hanteren we de “LEERWIJZER” . Het concept ‘leren leren’ zit hier deskundig en stapsgewijs in verweven. De principes van de agenda sluiten nauw aan bij de visie van onze school. 
De geïntegreerde aanpak is opgebouwd rond 6 items:

1. Ik plan 4. Ik ken mezelf
2. Ik concentreer me 5. Samen sterker
3. Ik train mijn geheugen 6. Een gezonde levensstijl