ziezegroeien  

zzgroeien
   

ICT-vraag  

   

Visie

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Onze schoolvisie

 

Open/sluit alle items

1. Wij zijn van Paleis

zijnvanpaleisOnze Parochiale School ontstond in 1990 uit de fusie van de Sint-Servaasschool en de Sint-Ursulaschool. Die link met de Parochiale School willen we graag behouden, vandaar de PA van parochiale en de S van school. Daartussen voegen we lei, die staat voor nieuwe kansen, iedere dag opnieuw. Een paleis is als het middelpunt van een gemeenschap, waar verbondenheid en samenhorigheid sleutelbegrippen vormen. We gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. Door deel uit te maken van een gemeenschap kom je in contact met de verscheidenheid van de cultuur. In deze verbondenheid is God de basis en we durven als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

 • het unieke van ieder kind, 
 • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
 • verbondenheid en solidariteit met anderen,
 • vertrouwen in het leven ,
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
 • openheid,
 • respect en zorg voor mens en natuur,
 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,
 • vergeving kunnen geven en ontvangen,
 • troost voor mensen in moeilijke situaties.
In onze godsdienstlessen komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Ze ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.
Inspiratie vinden we in het Christelijk geloof dat uitnodigt zonder op te dringen.
2. Wij leren in Paleis

lereninpaleisLetterlijk betekent Paleis: gebouw met een voorname bestemming.
In onze school willen we kinderen steunen in de zoektocht naar een hun bestemming in het leven. Wij zien onze onderwijsopdracht als een belangrijke en waardevolle activiteit. We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot goede mensen. Elk kind is uniek.
Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen, en ja … ook humor; in ons paleis heb je plezier in het leven.
We brengen kinderen in contact met alle onderdelen van de cultuur:
 • de wereld van taal en communicatie
 • de wereld van het muzische
 • de wereld van cijfers en feiten
 • de wereld van de techniek
 • de wereld van het samenleven
 • de wereld van verleden en heden
 • de wereld van het goede
 • de wereld van zingeving
In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:
We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere.
We bouwen voort op wat kinderen reeds kennen en kunnen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen samenhangt, gericht op de eindtermen.
Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen gebruiken in hun leven.
3. De lei van Paleis

leivanpaleisDe lei symboliseert hèt gebruiksvoorwerp van het onderwijs. Werken met een lei betekent dat kinderen kunnen uitvegen en opnieuw beginnen.
In onze school krijgt ieder kind elke dag weer nieuwe kansen. We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op en dat maakt het leren zo boeiend.
Ons onderwijs gaat uit van :
 • het unieke van ieder kind
  We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind
 • de pedagogie van verbondenheid
  Leren is een sociaal gebeuren. Kinderen leren van elkaar.
 • de pedagogie van de hoop
  We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen toch zo goed mogelijk begeleid worden in hun groei.
 • de pedagogie van het geduld
  Onderwijs afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld. Een geduldige leerkracht geeft kinderen kansen.
Onze leerkrachten zien we als begeleiders van leer- en ontwikkelingsprocessen.
Dit wil zeggen:
 • model staan voor goed leren
 • strategische vragen stellen
 • aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen
 • zorgen dat kinderen zinvol leren
 • zorgen voor interactie
 • vorderingen vaststellen
 • helpen en coachen
4. Mijn lei en jouw lei in ons Paleis

mijnjouwlei

Een paleis is een onderkomen waar de bewoners prinselijk worden behandeld. We willen elk kind centraal te stellen. Ieder kind heeft zijn eigen lei, beschreven met de eigen talenten en beperkingen. Hierop willen wij voortbouwen. Wij omringen kinderen daarom met zorg.


Onze zorg heeft twee dimensies:
 1. We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders en heeft eigen vragen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.
 2. We verbreden onze zorgen voor kinderen met bijzondere zorgvragen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Voor deze zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra …
5. Wij leven in Paleis

leveninpaleis

Een paleis is een samenleving. In een paleis verblijf je niet alleen maar samen met anderen. In een cultuur van wederzijds respect en met een betrokken ingesteldheid staan we samen sterk.
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en willen blijven zorgen voor goed onderwijs.

Daarbij krijgen we heel wat hulp:
 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kinderen. We streven naar een goede communicatie en een grote betrokkenheid van ouders bij de school.
 • De oudervereniging die inspraak hebben in het schoolgebeuren en een enorme hulp zijn bij de organisatie van belangrijke schoolevenementen.
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijk draagt voor het beleid van de school.
 • externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen goed onderwijs aan te bieden.
 • de parochiegemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt. Als katholieke school blijven we verbonden met de lokale kerkgemeenschap.
   
© PAleiS Diepenbeek