ziezegroeien  

zzgroeien
   

ICT-vraag  

   

CLB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

CLB


CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Er werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht.

Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent. Een CLB kiezen kan dus niet. Verander je tijdens de vakantie van school, dan kan je bij je CLB voor je oude school terecht tot je in je nieuwe school ingeschreven bent. Meer informatie over CLB en contactgegevens van alle CLB’s vind je op
www.vclb-koepel.be.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
 • als je kind ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind en vragen over inentingen
 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze
Leerlingen vanaf 12 jaar hebben het recht CLB-begeleiding te vragen zonder toestemming van de ouders.

Verplicht?

De volgende CLB-activiteiten zijn wettelijk verplicht :
 • de medische onderzoeken
 • de begeleiding bij onwettige afwezigheden op school (leerplicht)
 • Voor maatregelen betreffende besmettelijke ziekten.
 • als je een bepaald attest nodig hebt. Dat kan bij sommige inschrijvingen in een school, bijvoorbeeld om vroeger of net later dan gewoonlijk aan de lagere school te beginnen, of om naar het buitengewoon onderwijs te gaan of bij een niet erg voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.
Op onderzoek: het medisch consult
 • 1e kleuterklas 3/4 jaar
 • 2e kleuterklas 4/5 jaar
 • 1e lagere school 6/7 jaar
 • 3e lagere school 8/9 jaar
 • 5e lagere school 10/11 jaar
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je al om een andere reden vaak op controle bij een arts. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen.

Als er niet voldoende tijd is kan de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip.
Je mag de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie over die procedure neem je best contact op met het CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders wel toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?
 • 1e lagere school 6/7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
 • 5e lagere school 10/11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met de jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarige’.
Het dossier inkijken?

Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken.

Vanaf 12 jaar mag je kind dat zelf. Ouders of voogd kunnen het dossier inkijken met toestemming van de leerling.

Dat geldt niet altijd voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens beslist de arts.

Je mag een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek. De kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht moeten verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken en leerplichtbegeleiding.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren:
 • identificatiegegevens
 • inentingen
 • gegevens over leerplicht
 • medisch onderzoek en de opvolging hiervan
Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden je dossier van je kind minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna vernietigen we het dossier.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.
   
© PAleiS Diepenbeek