Voor de betalingen van drank, daguitstappen of schoolreizen,… werken wij met een schoolrekening.

Enerzijds hebben we in onze school het initiatief dat de school koek of fruit en drank voorziet voor de speeltijd van 10u.
Op maandag, woensdag en vrijdag krijgen al de kleuters om 10u een koek samen met een beker melk of water. Op dinsdag en donderdag voorzien we fruit en een beker water of melk.

Voor de kerst-, paas- en grote vakantie kijken we naar de aanwezigheden van je kleuter en rekenen voor koek of fruit en drank €0,25 per dag aan. Op onze ouderavond in september vragen we jullie hiervoor toestemming. We hopen dat dit initiatief op jullie steun kan rekenen, maar verplichten doen we niet.

Anderzijds hanteren we als  school de maximumfactuur van €45 voor al onze kleuters. Dit bedrag wordt niet overschreden.
Wij merken jammer genoeg dat deze factuur de volledige kostprijs voor het kleuteronderwijs niet dekt zodat de school de extra kost voor haar rekening dient te nemen.
We stellen vast dat de kostprijs van de laatste kleuterklas het hoogst is. Vooral het zwemmen is prijzig, de 12 zwembeurten voor onze 5- jarigen kosten €70 per kleuter.
De kosten voor onze jongste kleuters bedragen veel minder, maar ook daar willen we graag de €45 aanrekenen.
We rekenen vanaf schooljaar 2018-2019 ieder schooljaar €45 aan, gespreid over drie trimesters. In januari, april en begin juli een factuur. Jullie kleuter betaalt dus 2 schooljaren iets meer dan nodig, maar dit wordt in de laatste kleuterklas ruimschoots gecompenseerd.

We hebben groot begrip voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben en hopen dat zij contact opnemen met de directie of klasjuf. In alle discretie bekijken we dan samen de mogelijkheden.

We willen samen school maken en investeren in de toekomst van alle kleuters.