Alle kleuters worden tot op de speelplaats gebracht.
Wij vragen met aandrang dat, ALLE kleuters stipt aanwezig zouden zijn, Slechts op die manier kunnen alle activiteiten tijdig en ongestoord starten.

Indien u de leerkracht wenst te spreken, kan dit enkel vóór of na de lestijden en zeker NIET tijdens de lestijden. Dan zijn de leerkrachten volledig ter beschikking van de kinderen. (In uitzonderlijke omstandigheden kan het natuurlijk dat er iets dringend gemeld moet worden.) Breng uw kind tijdig naar de speelplaats. Laat het afscheid nemen vlot verlopen zodat uw kind zich nog eerst een tijdje kan ontspannen. Kleuters mogen afgehaald worden in de hal om 12.15u en om 15.10u, wanneer het belt.

Op woensdag eindigt de klasdag om 12.15u. Gelieve deze uren te respecteren en dus niet voor deze uren het klasgebeuren te storen. In onze wijkafdelingen kunnen de kleuters ook vanaf 8.15u op de speelplaats gebracht worden. Leerkrachten zorgen voor toezicht. Voor het afhalen wachten de ouders aan de poort tot de juffen buitenkomen met de kleuters. In geval van regen mogen de kleuters in de klas afgehaald worden.

hoofdschool

wijkschool

06u30’ - 08u15’ Voorschoolse opvang verzorgd door vzw ‘t Ankertje.

08u15’ - 08u40’ Schoolpoort open en ochtendtoezicht.

08u40’ - 10u20’ Morgenlessen 

10u20’ - 10u35’ Speeltijd 

10u35’ - 12u00’ Morgenlessen 

12u15’ - 13u15’ Middagpauze

 13u15’ - 15u10’ Middaglessen

 15u10’ - 15u30’ Toezicht in de hal 

 15u10’ - 18u30’ Naschoolse opvang verzorgd door vzw ’t Ankertje.

06u30’ - 08u15’ Voorschoolse opvang verzorgd door vzw ‘t Ankertje.

08u15’ - 08u40’ Schoolpoort open en ochtendtoezicht.

08u40’ - 10u20’ Morgenlessen 

10u20’ - 10u35’ Speeltijd 

10u35’ - 12u15’ Morgenlessen

12u15’ - 13u30’ Middagpauze

13u30’ - 15u10’ Middaglessen

15u10’ - 15u30’ Toezicht in de hal 

15u30’ - 18u30’ Naschoolse opvang verzorgd door vzw ’t Ankertje.