Voor het eerst naar de kleuterschool

Elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingstempo

De meeste kinderen zijn op 3 jaar ‘rijp’ voor de kleuterschool. Sommigen zijn al op 2,5 jaar groot genoeg, terwijl anderen dat nog niet zijn op 3,5 jaar. Het is belangrijk dat u het eigen ontwikkelingstempo van uw kind respecteert.
Vooraleer uw kind naar de kleuterschool gaat, moet het al over enkele vaardigheden beschikken en al wat zelfstandig geworden zijn.
Kan uw kleuter zich al enigszins verstaanbaar maken: zijn naam zeggen; zeggen dat het honger of dorst heeft; dat het warm  of koud  heeft; zeggen dat het naar de W.C. moet?

De eerste schooldagen

 • Begin indien mogelijk met halve dagen  
 • U schakelt over op hele dagen als blijkt dat uw kleuter ertegen opgewassen is  
 • Dwing uw kleuter niet een grote jongen of flinke meid te zijn  
 • Ga de eerste dagen met uw kleuter mee tot in de klas.  
 • Neem kort en vriendelijk, maar vastberaden afscheid. Zeg uw kind duidelijk dat u het straks of ’s  avonds weer komt halen.  
 • Zorg dat uw kleuter, zeker de eerste maand, iedere dag aanwezig is. Wanneer hij weet dat hij mag thuisblijven als hij huilt, zal hij daar zeker gebruik van maken.  
 • Zorg ervoor dat uw kind kleding draagt die het zelf gemakkelijk aan en uit kan trekken.  
 • Steek in zijn tasje:  
  • een lievelingsvoorwerp. Het stukje thuis vergemakkelijkt de aanpassing aan al het nieuwe.  
  • een lekker lunchpakket. Geef uw kind de eerste dagen iets mee waarvan u zeker weet dat uw kind het lust.  
  • een zakdoek  
  • een reservebroekje. Zo wordt een ongelukje geen drama.


Soms zijn er toch problemen

Er kunnen zich problemen voordoen; ofwel in de eerste weken al, ofwel  pas na een tijdje, wanneer het nieuwe van de school er voor uw kleuter een beetje af is.
Hoe kunt u die problemen opvangen?
Protest en hevig huilen bij het afscheid. Een huilbui komt er onvermijdelijk, vroeg of laat.
Heel wat kinderen houden op met huilen wanneer ze hun mama of papa niet meer zien.

Vermoeid bij het thuiskomen.
Uw kleuter komt moe van de kleuterschool op een moment van de dag dat u zelf moe begint te worden. Probeer toch wat tijd vrij te maken voor uw kleuter die misschien ongewoon kalm ofwel buitensporig uitbundig is.

Een oververmoeide kleuter is vaak prikkelbaar en lastig.
Bedenk wat rustige activiteiten: tekenen, puzzelen,… Is uw kleuter weinig spraakzaam, overstelp hem niet nog eens met honderd vragen. In de loop van de dagen, beetje bij beetje, zal hij u zijn leventje laten ontdekken.

Het nieuwe schoolgangertje heeft behoefte aan extra aandacht thuis.

Zoals bij volwassenen, gaat ook bij kinderen elke verandering gepaard met een zekere spanning: ‘Wat zal het nieuwe brengen? Wat gaat er gebeuren?’

Van de huiselijke vertrouwde omgeving naar de kleuterschool:
een grote stap.

De kleuter:naarschool

 • komt zonder zijn vertrouwde verzorger in een vreemde omgeving met allemaal vreemde gezichten  
 • krijgt de hele dag nieuwe informatie te verwerken  
 • is voortdurend intensief bezig met allerlei spelmateriaal  
 • moet zich weren in een lawaaierige groep  kinderen  
 • moet de aandacht van de kleuterleidster delen met vele andere kinderen  
 • staat niet meer in het middelpunt van de belangstelling  
 • moet nieuwe ‘regels’ leren: wat thuis mag, mag daarom op school niet en omgekeerd.


En als het dan ’s avonds moeilijk is

Uw kleuter heeft minder eetlust en kan moeilijk inslapen. Dwing uw kind er niet toe te eten, maar geef niet toe aan tussendoortjes, uitzonderingen,… Troost het wanneer het ’s nachts bang is. Probeer het te begrijpen. Blijft uw kleuter moe, wil hij echt niet meer naar school, wordt hij weer onzindelijk of vertoont hij andere gedragingen dan gewoonlijk:   

 • spreek dan met de kleuterleidster
 • ga naar de arts, misschien is uw kind ziek  
 • misschien is het bang van de grote speelplaats, de eetzaal,…  
 • of is er iets bijzonders gebeurd…?


De kleuterschool is echter wel een waardevolle aanvulling van de opvoeding thuis.

De kleuter heeft behoefte aan:

 • uitbreiding van zijn ervaringswereld  
 • actief bezig  zijn, bewegen  
 • spel met leeftijdsgenootjes  
 • vrij spel met allerlei voorwerpen

…moet:

 • zich leren aanpassen aan vreemde situaties  
 • zelfstandig leren worden


… heeft recht op ontwikkeling van zijn mogelijkheden:

Het is van belang dat de opvoeding thuis en op school op elkaar is afgestemd. Geregelde gesprekken tussen de ouders en de kleuterleidster leiden tot meer inzicht in de behoefte en de mogelijkheden van uw kleuter. Als u merkt dat er iets is misgelopen, zal elke kleuterleidster blij zijn met de ‘achtergrondinformatie’ die u haar geeft, zodat we onmiddellijk kunnen inspelen op de zorgvraag die uw kind stelt.